Debatt

Trønder-avisa hadde et innlegg 31. januar hvor Mattilsynet avviser ansvar for dyretragedien på Inderøy fra januar 2023. Vi synes dette er svært defensivt så lenge det er Mattilsynet som har ansvaret for dyrevelferden i Norge. Det er ingen andre som kan gjøre noe og alle henvises til å melde bekymringsmeldinger. Det er derfor viktig at Mattilsynet tar det på alvor at bekymringsmeldinger prioriteres med fysiske tilsyn. Fredag hadde vi et innlegg i Trønderdebatt om saken.

Foto: Trøndelag Dyrevern. Fra en sykkeltur en sommerdag på Helgeland. Slik kan de også ha det.