Personvernregler

Databeskyttelse hos Trøndelag Dyrevern (TDV) 

Ansvar
Behandlingsansvarlig: Trøndelag Dyrevern.

TDV ønsker deg velkommen til ditt besøk på vår nettside og din interesse for vår organisasjon og virke, vårt arbeid for godt dyrehold og dyrevelferd. 

Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle nettbaserte aktiviteter i TDV foregår i samsvar med gjeldende lovbestemmelser om beskyttelse av personopplysninger og datasikkerhet. 

Denne databeskyttelsesinformasjonen informerer deg om hvordan TDV håndterer informasjon under besøket på TDVs nettside, samt behandling av personopplysninger hos TDV. 

Innsamling og behandling av personopplysninger på nettside
Nettstedet til TDV kan generelt brukes uten å gi fra seg personopplysninger. Personopplysninger refererer til all informasjon som identifiserer deg, for eksempel navn, e-postadresse eller postadresse. Slike data lagres kun hvis du gir den til TDV, for eksempel når du registrerer deg som medlem, eller adopterer dyr. 

Behandling av personopplysninger
TDV behandler personopplysninger kun med formål å registrere medlemskap hos oss, etter utfylt medlemsskjema er fylt inn og sendt.  

Dine opplysninger blir behandlet i henhold til samtykke og GDPR Art. 7 Samtykke. Du kan når som helt tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakt oss. Ditt medlemskap blir da slettet.  

TDV behandler også dine personopplysninger i form av en kontrakt, når du adopterer dyr fra oss eller melder deg som fosterhjem/frivillig. 

Dine opplysninger blir behandlet i henhold til GDPR Art. 5. (prinsipper ved behandling av personopplysninger). samt Art. 6, 1 b (lovlighet ved behandling av personopplysninger). 

Personopplysninger som vi får tilsendt eller samler inn for å registrere medlemskap hos oss er: navn, e-post, telefonnummer, adresse, ønsket medlemskap og dine kommentarer til medlemskapet. 

TDV samler ikke inn spesielle kategoriske personopplysninger som: rase eller etnisitet, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger, seksuell legning, biometriske data, religiøs eller filosofisk tro, genetiske data og lignende. 

TDV sikrer at alle data skal lagres trygt og tar alle forholdsregler for sikkerhet og for å forhindre uautorisert tilgang til informasjon. 

Formål med behandlingen
Med unntak av de tilfeller som er beskrevet her, vil TDV bruke dine personlige data utelukkende for medlemskap hos oss, teknisk administrasjon av nettstedet og for generell kommunikasjon med deg.  

Bortsett fra de tilfeller som er beskrevet her, vil TDV ikke overføre dine personlige opplysninger til tredjeparter eller bruke det andre steder. 

Personlig informasjon vil aldri bli delt med tredjeparter, unntaket er sikre leverandører som utfører nødvendige tjenester som print, post og fakturatjenester for ditt medlemskap. 

De frivillige i TDV er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet og er bundet av taushetsplikt. 

Internasjonal overføring utenfor EU
Trøndelag Dyrevern overfører ikkepersonopplysninger til andre utenfor EU / EEC.   

Frihet til å velge
Du kan fritt bestemme hvilken annen type informasjon du gjør tilgjengelig for TDV utover den informasjonen du gir i skjema for medlemskap/adopsjon.  

Hvis du har endret dine personopplysninger (for eksempel postnummer, e-postadresse eller postadresse), kan du kontakte oss for å korrigere eller oppdatere opplysningene. 
E-post:  post@trondelagdyrevern.no 

Cookies (informasjonskapsler)
Cookies er små filer som er midlertidig er plassert på harddisken din. De brukes kun for å få informasjon om bruken av Trøndelag Dyrevern sin nettside. Dette gjør det mulig å gjenkjenne datamaskinen automatisk neste gang du besøker TDV sin nettside. Avhengig av innstillingene dine, kan nettleseren din automatisk godta informasjonskapsler. Du kan imidlertid endre nettleserinnstillingene når som helst og bruke vårt nettsted uten informasjonskapsler. 

Sikkerhet
TDV tar forholdsregler for å beskytte dine personlige data mot tap, ødeleggelse, forfalskning, manipulering og uautorisert tilgang. Dette gjøres selvsagt i samsvar med lovbestemt databeskyttelsesregulering av EU og Datatilsynets retningslinjer for IKT-sikkerhet.  

Sletting av personopplysninger
TDV kan ha personopplysninger om deg hvis du har eller har hatt et medlemskap hos oss, er eller har vært fosterhjem eller har adoptert dyr fra oss. 

Personopplysninger hos TDV blir slettet: 

  • Når du ikke lenger er medlem
  • Eierskifte på adoptert dyr (du må ta kontakt med oss) 
  • Dyret lever ikke lenger (du må ta kontakt med oss) 
  • Kontrakter i henhold til arkivloven 

Lenker til andre nettsteder
Disse personvernreglene gjelder for www.trondelagdyrevern.no, et nettsted for TDV. Nettstedet kan inneholde lenker til andre sider utenfor TDV.  Hvis du forlater nettstedet til TDV, anbefales det å lese nøye gjennom personvernreglene for hvert nettsted som samler personopplysninger. 

Tredjepartsleverandører
Alle tredjepartsleverandører av TDV har inngått Databehandleravtale. Denne avtalen sikrer din beskyttelse i henhold til: 

Personopplysningsloven § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kap.2 

I henhold til «Generell databeskyttelsesforskrift» er EUs generelle databeskyttelsesforskrift 2016/679 Artikkel 28, Artikkel 49 (1), Artikkel 32 (1).  

Rett til informasjon
Har du har spørsmål angående behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss: 

 E-post:  post@trondelagdyrevern.no 

Rett til innsyn
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker de til. På forespørsel vil du bli informert skriftlig i henhold til gjeldende lover om hvilke personopplysninger TDV har om deg.  

Endringer i personvernerklæringen
TDV kan oppdatere personvernreglene på dette nettstedet, så det anbefales at du sjekker denne siden ved jevne mellomrom.