LESESTOFF

Vi Trøndelag Dyrevern ønsker å formidle lesestoff om dyrevelferd. Det kan være rapporter, publikasjoner, utredninger, avhandlinger, innlegg og bøker.
Det er masse lesestoff og jo mer man leser jo mer forundret kan man bli over at vi ikke har kommet lengre når det gjelder vår oppfattelse av dyr.


RAPPORTER OM KATTER
Det finnes mange rapporter om katter som er utredet av det offentlige.

Rådet for Dyreetikk, avgitt i juni 1997

Telemarkskatten 2016 – 2019 et pilotprosjekt fra Mattilsynets hovedkontor utført av avd. Telemark

Eierløse/forvillede katter Statens Dyrehelsetilsyn på oppdrag fra Landsbruks- og Matdepartementet 1997-2001


RAPPORTER

• Mattilsynet publiserte i januar 2023 sin rapport «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022». Nederst på denne siden finner du rapporten.
• Mattilsynet har både årsrapporter og tertialrapporter om dyrevelferd. Vi kan ikke at det har blitt offentliggjort noen tertialrapport i 2023. Siste offentlige rapport er derfor årsrapporten fra 2022.
• Riksrevisjonen – Revisjonsrapport om myndighetenes innsats mot alvorlige brudd på dyrevelferdsloven i landbruket. Offentliggjort 08.10.2019


BØKER

Til dyrene – sannheten om norsk dyrevelferd. Norun Haugen. Utgitt i 2023.

Bokanmeldelse: «Dyr i hele verden – gjør opprør!
Norun Haugens ferske bok er en brannfakkel som vil kunne snu hele Husdyr-Norge på hodet.» – Vårt Land

Forvaltning av dyrevelferd i Norge – Stig S. Gezelius og Frode Veggeland. Utgitt i 2022.

Denne boken er tilgelig som gratis digital utgave på open access hos noasp.no

Den nye fisken – Simen Sætre og Kjetil Stensvik Østli. Utgitt i 2021.

Bokanmeldelse: «En rystende bok om oppdrettsnæringen» – Stavanger aftenblad


FILMER

Sea Sonic – NRDC. Utgitt 2017.

Filmen handler om industriell og militær lydforurensning i havet, og hva dette gjør med hvaler og annet marint liv. Filmen fikk tre Emmy-priser i 2017. Filmen kan både lastes ned og streamet flere steder.

The story of food waste – Utgitt i 2017

Filmen ble vist på Kosmorama filmfestival i 2018. 40% av all mat som produseres kastes. Mye mat tas aldri opp av åkeren, fordi det ikke er lønnsomt. Link til offisiell trailer.

Cowspiracy, Seaspiracy


LENKER

Her er en liste over nyttige lenker som vi ofte vil henviser til:

• Søk opp et dyr i DyreID sitt register: https://www.dyreid.no/finn-ditt-dyr
• Dyrevelferdsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
• Informasjon om dyr som lider og det å sende bekymringsmelding: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyr-som-lider
• Mattilsynets veiledere om dyrehold: https://www.mattilsynet.no/dyr/kjaeledyr