ID-MERKING

Vi arbeider for ID-merking av familidyr, og da spesielt for katt. Grunnen er at kattene fortsatt har svært lav status som familiedyr og lovpålagt ID-merking er den riktige veien å gå for øke den.


Saken er ferdig behandlet.
Du kan lese alt i saken her. Det er også linker til debatten i forkant av voteringen.

For: Venstre, Sosialistisk Venstre, Rødt, MDG og Pasientfokus
Mot: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Frp og Krf

9. januar 2024 ble saken behandlet i stortinget. Saken ble ikke vedtatt. Det var 81 stemmer mot og 19 for forslaget.

21. november 2023 Innstillingen fra Næringskomiteen skal være ferdig.

25. oktober 2023 Frist for innspill er utvidet og kan sende på e-post til postmottaket til komiteen naering@stortinget.no. Helst i god til før fristen for at innstillingen skal være ferdig 21. november.

25. oktober 2023 Innsendte innspill som kom innen fristen finner du på denne siden. Klikk på Skriftlige innspill nede på siden. Vårt innspill finner du her.

24. oktober 2023 kl 16:00 Frist for å skrive innspill fra privatpersoner/organisasjoner/næringslivet

18. oktober 2023 Det er åpnet for at du kan sende inn dine innspill i saken! Her er en lenke til siden. Fristen er 24. oktober 2023. Du kan sende inn som privatperson, organisasjon og firma. Støtt opp om saken! Du kan finne flere gode argumenter på vår side under menypunktet Vårt arbeid – Kronikker.

29. september 2023 Forslaget om lovpålagt ID-merking av katt overføres til Næringskomiteen på Stortinget. Følg utviklingen av forslaget her. Hvis du ønsker et varsel på e-post når det skjer en oppdatering i saken så kan du gå inn på denne siden og registrere din epostadresse. Andrè er fra Verrabotn i Steinkjer. Vi synes det er stor stas at han er en av forslagsstillerne. Vi er flere som har hatt gleden av å presentere arbeidet for hjemløsedyr. Vi liker å tro at det har en sammenheng 🙂

16. juni 2023 Representantforslaget fra Venstres sendes inn. Dette forslaget kom fra Venstres politikere André N. Skjelstad, Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik. Du kan lese hele saksdokumentet her.

Representantforslaget har to forslag til vedtak:

1. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å innføre obligatorisk ID-merking av katter.

2. Stortinget ber regjeringen sikre at innføring av obligatorisk ID-merking av hund trer i kraft så fort som mulig.


Om ID-merking av familiedyr

ID-merking av familiedyr er viktig for å gi dyret en identitet. Chipen, som settes under huden i nakken, registreres med dyrets navn, kjønn, fødselsdato, art, stamtavle om og den er kastrert. Samtidig registreres eiers kontaktinfo. Det er ikke vondt for dyret å bli id-merket utover et lite stikk i nakken. Det gjøres også på små kattunger og valper uten å sedere de.

Chipen kan leses av med en liten håndskanner. Dyreklinikker, politiet, dyrevernsorganisasjoner og endel privatpersoner har det. Man leser av ID-nummeret og taster inn det på nettsiden til dyreid.no. Da får man frem alle registrerte data.

Hvorfor ID-merke:

 • Gi dyret identitet
 • Gi dyret egenverdi
 • Knytte dyret til eier
 • Finne eier om det kommer på avveie så det gjenforenes med sin familie.
 • Bevise eierskap.
 • Det blir sporbart mtp stamtavle og sykdommer som er arvelig
 • Forhindre gratis dyr – ingen vil betale for ID-merking for så å gi det bort gratis
 • Helsesjekk – en ID-merking hos veterinær vil automatisk innebære en helsesjekk
 • Skadede dyr som kommer til veterinær haster det med å finne eier for å avgjøre videre behandling
 • Man kan ansvarliggjøre eier når man finner kattemor med unger utendørs.
 • Ved pålegg om ID-merking av alle kattunger før ny eier overtar, så vil normalt en eier av en hunnkatt heller kastrere egen katt. Det vil bli for store kostnader for eier.
 • Gi dyret rettsvern. Det får en identitet i rettssystemet i stede for å være «en katt»
 • Forhindrer at katter er gratis
 • Lovpålagt ID-merking vil gi bedre dyrevelferd fordi eier må ta ansvar for sitt dyr
 • Forhindrer hoarding ved at dyresamlere kan fratas dyrene fordi de ikke er merket
 • Forenkle arbeidet for offentlige myndigheter gjennom rask avklaring av eierforhold
 • Forenkle arbeidet for dyrevernsorganisasjoner ved at man ikke trenger å ta inn eide dyr
 • Begrepet «dyreholder» kan avvikles da dyret enten har eier eller ikke. Gråsone saker som Mattilsynet bruker masse ressurser på idag vil avsluttes raskere.

– Siden er under konstruksjon –