DYREVELFERDSPLANER

Bakgrunn:
Vi som har startet Trøndelag Dyrevern har arbeidet for dyrevelferdsplaner siden 2018 i DNNT. Vi leste den gang om at det var vedtatt i Bergen Kommune. Vi tok den gang et styrevedtak, og startet et møysommelig arbeid.

Steinkjer kommune
Høsten 2018 var vi rundt til politiske grupper i Steinkjer kommune og presenterte vårt arbeid for hjemløse dyr i Steinkjer kommune. I samtaler med Sp og den gang, gruppeleder Anne Berit Lein, så ønsket vi oss at partiprogrammet for neste fireårsperiode skulle inneholder ordet dyrevelferdsplan. Det gjorde det! Både Sp og MDG hadde det. Vi vet nå at utarbeidelsen av dyrevelferdsplan ligger på bordet hos administrasjonen. Vi venter i spenning!

Stjørdal kommune
Videre så inviterte vi oss til Stjørdal kommune i januar 2019. Der fikk vi gjennomslag gjennom en interpellasjon fra Stjørdal MDG og Tommy Reinås. Forslaget var å å utarbeide en egen dyrevelferdsinstruks i kommunen. Det ble enstemmig vedtatt, men dessverre tok rådmannen og droppet hele saken like før jul samme år med begrunnelse at Mattilsynet er riktig instans for dyrevelferd.


Silje Følstad, Tommy Reinås (MDG Stjørdal), Anne Liaøy (DNST), Tone I. Lundsaunet og Maiken Tetlie.

Inderøy kommune
Våren 2019 var vi på besøk hos politikerne i Inderøy Kommune. Vi fikk presentert arbeidet som er gjort i kommunen og de ble overrasket hvor omfattende det var. Vi viste til flere omfattende saker som har pågått over flere år, hvor kommunen selv burde ordnet opp. Vi har dessverre ikke kommet videre, men flere politikere fra kommunen har kommet med forespørsler angående dyrevelferdsplaner.

– Siden er under konstruksjon –