Lovverk

Familiedyr har ingen spesiallover slik som produksjonsdyr har. De dekkes derfor kun av Lov om dyrevelferd (Dyrevelferdsloven).
Det finnes noen forskrifter som gjelder hund og katt, men ingen for andre familiedyr. Dette er en svakhet i rettssikkerheten for familiedyr.

LOVER

  • Hundeloven
  • Dyrevelferdsloven

Dyrevelferdsloven:
Kort om loven: «Dyrevelferdsloven er en norsk lov som inneholder prinsipper og bestemmelser om hvordan mennesker skal behandle tamme og ville dyr.

Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Med utgangspunkt i dyrevelferdsloven lages mer detaljerte forskrifter for de enkelte typer dyrehold. Loven omfatter pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Mattilsynet kontrollerer at dyreeiere oppfyller pliktene de har etter loven.

Dyrevelferdsloven avløste dyrevernlova fra 1974. Bakgrunnen for den nye loven var blant annet at det hadde skjedd endringer i husdyrbruk i Norge siden 1974-loven ble vedtatt, man hadde fått ny kunnskap om hvilke behov og evner dyr har, og befolkningen hadde blitt mer opptatt av dyrevelferd.»

Trykk her for å lese Lov om dyrevelferd på Lovdata.


FORSKRIFTER

  • Forskrift om nødhjelp til dyr
  • Forskrift om avliving av hund og katt

-Siden er under konstruksjon –