DYRS EGENVERDI

Vi i Trøndelag Dyrevern mener at alle har egenverdi, uansett art.

Dette sier §3 i Lov om dyrevelferd. Paragrafen gjentas der dyrevelferd er temaet.
«Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.»


Den engelske Brambell-kommisjonen utredet i 1965 begrepet dyrevelferd og resultatet ble de fem friheter. Disse er grunnlaget for regelverk i hele verden, og spesielt i EU.

  • Frihet fra sult, tørste og feilernæring
  • Frihet fra vantrivsel
  • Frihet fra frykt og stress
  • Frihet fra smerte, skade og sykdom
  • Frihet til å utøve normal atferd.

Mattilsynet har en utvidet liste med velferdsindikatorer.