Vårt arbeid

Mahatma Gandhi: «En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr.»

Trøndelag Dyrevern er en helt fersk organisasjon, men med masse erfaring fra dyrevelferdarbeid. Vi som er stiftere av organisasjonen har holdt på med operativt arbeid for hjemløse dyr i svært mange år.
Vi mener at man må arbeide for å øke kunnskapen om dyr samtidig som man yter praktisk hjelp til dem. De trenger nødvendig veterinærbehandling, sosialisering og omsorg til vi finner et nytt hjem.

Vi ønsker å bidra aktivt i debatten om dyrevelferd i media. Vi vil også arbeide for å påvirke lokalpolitisk og nasjonalt.
Lovpålagt ID-merking av katter er helt nødvendig for å øke statusen for kattene. Det er kun gjennom det at man har mulighet til å gjøre en vesentlig forskjell for de.
Det vil utgjøre et løft som ikke kan oppnås på annen måte. Fortsatt gis kattene bort gratis.
Vi ønsker å dele lesestoff om dyr og dyrevelferdsarbeid.

Vi er økonomisk avhengig av gaver, donasjoner, medlemskontingent, grasrotandel osv for å kunne hjelpe dyrene. Alle er ulønnet og gjør dette på fritiden.
Det betyr at vi er svært dedikerte og yter veldig mye for å få til å hjelpe dyrene som trenger det. Vi setter veldig pris på om du eller din bedrift kan støtte oss.