DET ER ET STORT ANSVAR Å EIE DYR
Det er ditt ansvar som dyreeier å ha nok kompentanse til å gi dyret ditt et godt liv. Det mye å tenke gjennom før du bestemmer deg. Her er noe informasjon og lenker til noen brosjyrer som du kan lese. Vi anbefaler at en hver setter seg godt inn i artens behov før man skaffer seg et nytt familiemedlem.

Å være dyreeier er en livslang forpliktelse, i hvert fall for hele dyrets liv. Som ansvarlig dyreeier må du være forberedt på å gi nok og passende omsorg til dyret, gjennom hele dyrets liv.

Som ansvarlig dyreeier bør du:

  • Sette seg godt inn i artens behov og naturlige levemåte.
  • Gi kjæledyret ditt regelmessige, næringsrike og balanserte måltider, tilpasset artens behov.
  • Gi kjæledyret ditt et egnet oppholdssted.
  • Stelle kjæledyret ditt godt og regelmessig.
  • Sørge for passende trening og aktivisering for dyret.
  • Ta med dyret til veterinær for regelmessige helsekontroller, vaksiner og hvis det viser tegn på sykdom.
  • Tilbringe nok tid med dyret.
  • Sørge for god hygiene i området hvor dyret oppholder seg.
  • Kastrere dyret for å forhindre uønsket formering.
  • ID-merke dyret for enkel sporbarhet i tilfelle det blir borte.

Beslutningen om å gå til anskaffelse av et familiedyr bør aldri tas forhastet, og det å omplassere dyret bør være et siste alternativ. Hvis du har utfordringer med dyreholdet ditt, ta kontakt med andre dyreeiere, venner eller fagfolk for de relevante problemområdene. For eksempel, hvis det er et medisinsk og/eller atferdsproblem, kan kanskje en veterinær og/eller en trener/atferdsterapaut hjelpe med å løse problemet.

LES MER I MATTILSYNETS VEILEDERE FOR HOLD DYR HER

MER NYTTIG INFORMASJON:
Den store kaninboka

VARSLE OM KJÆLEDYR SOM LIDER:
Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Dette kan du anonymt gjøre via Mattilsynets nettsider. Du kan også kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

FLEMMING (Adoptert fra oss 06.12.23)

Her er noen punkt du bør vurdere før du skaffer et nytt familiedyr:

Vil hele familien ha dette dyret?
Det er viktig at alle i familien ønsker at dette dyret skal flytte inn. Alle familiemedlemmer bør ideelt sett være enig i dette før dere skaffer dyret. Å skaffe et dyr uten deres viten eller godkjenning kan føre til uenighet, og dette vil oftest gå ut over dyret. Det kan i værste fall føre til at man blir nødt til å omplassere dyret.

Vet du at det er 16-års aldersgrense på å ha ansvar for dyr?
Derfor er det svært viktig at de voksne også alltid setter seg godt inn i artens behov og følger nøye med på at dyrene har det de trenger. Ingen barn under 16 år skal ha ansvaret for dyr på egen hånd. Mange barn har en tendens til å følge opp dyret veldig nøye de første par ukene når det fortsatt er spennende og nytt, men når interessen dabber av, er det fort gjort at de glemmer å feks. gi dyret mat en dag.

Har du nok tid til dette dyret?
Det er viktig at du vurderer om du har nok tid til å gi dyret nok , selskap, sosialisering, oppmerksomhet og omsorg. Noen dyrearter krever mer av dette, enn andre, men ALLE vil trenge noe av din tid.

Hvilken type kjæledyr passer best til din/deres livsstil?
Det er viktig å velge et dyr som passer til din livsstil. Alle dyr har ulike egenskaper, behov, og krever ulike nivåer av omsorg. Et familiedyr er en livslang forpliktelse (for dyret), så du bør finne ut av det tiltenkte dyrets egenskaper, og hvordan du er i stand til å ta vare på det, før du tar ditt valg. Opprinnelsen til kjæledyret betyr noe.

Vet du nok om arten til å ta vare på det ordentlig?
Alle dyr har forskjellige behov. Finn ut så mye du kan om dyret du har tenkt å skaffe deg – type levemiljø, fôring, trening/aktivisering, sosialisering og stell – før du henter det hjem. Med dette vil man komme langt mot å sikre seg at dyret får et sunt og lykkelig liv.

Vet du hvor lenge dyret kan leve?
Finn ut levetiden til dyret du ønsker å skaffe. Hamstere og deguser lever i omtrent 3 år; kaniner og marsvin i omtrent 8 år; hunder og katter i omtrent 18 år; og noen reptiler i 20 år eller mer! Å bli kjent med ditt potensielle familiedyrs levetid vil forberede deg på den hvor lenge du må ta vare på det. Du bør være forberedt til å ta vare på dyret hele dens liv.

Har dere god nok økonomi til det?
Det koster å ha dyr i familien. Du vil kunne trenge å bruke penger på nødvendig utstyr, næringsrikt og balansert fôr, kastrering, ID-merking, vaksiner, veterinærregninger ved sykdom, dyreforsikring med mere. Dere vil også kanskje trenge å betale for dyrepass ved ferieopphold. Kanskje trenger dyret du skaffer deg regelmessig pelsstell som du ikke kan gjøre hjemme selv?

Hvem skal de til dyret når dere drar på ferie?
Ingen dyr skal overlates alene når man drar vekk. Dyr skal ha tilsyn minst en gang i døgnet av en egnet person over 16 år. Har dere tenkt over hvem som kan passe dyret når dere drar bort? Det holder altså ikke å feks. sette ut mat og vann til katta når dere drar.