frivillig

Det er mange ulike oppgaver som må utføres for å få en frivillig organisasjon til å fungere optimalt. Det er alt fra administrative oppgaver, fosterhjem, informasjonsspredning fysisk og i sosiale medier, innfanging av dyr, planlegge aktiviteter og praktiske oppgaver som transport av dyr og utstyr. Våre frivillige er helt avgjørende for å opprettholde driften av organisasjonen. Vi trenger derfor alltid gode frivillige som kan hjelpe oss å hjelpe dyrene. Kunne du tenke deg å bidra?

FOSTERHJEM

Vi har ikke et hjelpesenter og har derfor alltid behov for å ha gode fosterhjem tilgjengelig. Hvor mange dyr vi kan ta inn, avhenger av antallet fosterhjem vi har tilgjengelig til en hver tid. Vil du hjelpe oss å hjelpe flere?

Vi trenger fosterhjem til alle slags katter. Noen ganger også andre smådyr. Dette kan for eksempel være enslige voksne katter, enslige kattunger, kattemor med unger, seniorkatter eller katter med særlige behov. Varigheten på hvor lenge man er fosterhjem til et dyr vil variere og dette er noe fosterhjemmet selv bestemmer, men vi ønsker gjerne at de kan bli på en plass frem til de blir adoptert. Vi har også behov for fosterhjem som kan ta i mot dyr på kort varsel og i kortere perioder.

Fosterhjemmene våre er frivillige og vi dekker alt av utstyr, fôr, eventuelle medisiner og veterinærbesøk. Det du som fosterhjem bidrar med er å gi dyret en plass i familien, din tid, kjærlighet, lek, sosialisering og daglig stell. Dyrene vi hjelper har ulike behov og vi vil derfor alltid ha behov for ulike typer fosterhjem. Dette kan for eksempel være enslige voksne, barnefamilier, voksne par uten barn, familier med og uten andre dyr. Man trenger ikke å bo i et stort hus eller på en gård med utemuligheter for å være fosterhjem, da flere av våre dyr likevel ikke kan gå utendørs når de er i fosterhjem. Man kan altså fint bo i leilighet i byen også.

Det vi krever av fosterhjemmene er at man har tid og kjærlighet til gode, samt at man er over 20 år og disponerer bil.


TRANSPORT

I en frivillig organisasjon for dyr, trenger ofte både dyr og utstyr å fraktes til og fra ulike steder. Dette kan for eksempel være å frakte utstyr til et fosterhjem, hente utstyr eller fôr hos veterinær eller dyrebutikk, eller hente et dyr hos fosterhjem og frakte det til veterinær. Ofte vil våre fosterhjem kunne gjøre dette selv, men vi ønsker oss gjerne noen som vi kan kontakte ved behov.

De fleste av disse «oppdragene» vil foregå i Steinkjerområdet, men av og til trenger vi også noen som bor andre steder. Har du bil og ønsker å bidra med din tid?


GODE HJELPERE

Vi i TDV har stadig flere oppgaver vi trenger hjelp med. Har du ikke mulighet til å være fosterhjem? Man trenger ikke å ha dyr hjemme hos seg for å kunne hjelpe oss å hjelpe flere! Vi har også til tider behov for hjelp med administrative oppgaver, sosiale medier, informasjonsspredning, innfanging av dyr, planlegging og gjennomføring av aktiviteter og andre praktiske oppgaver.

Ønsker du å bidra med noe? Fyll ut frivilligskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt så snart vi har mulighet.

Du vil få en bekreftelse på mail om at skjemaet er fylt ut og sendt.
Hvis du ikke mottar denne e-posten betyr det at du ikke har fylt ut rikig e-postadresse i skjemaet.
Husk å sjekke søppelposten, da den noen ganger kan havne der. Har du ikke mottatt noe? Da bør du prøve igjen, eller ta kontakt på vakt@trondelagdyrevern.no

You can find the english volunteer form here.

* Ved å trykke send bekrefter du at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig.
Det vil også si at du er inneforstått med at uriktige opplysninger kan resultere i at du ikke får bidra.
Du bekrefter også at du er inneforstått med at Trøndelag Dyrevern forbeholder seg all rett til å avslå søknaden din.

Monty og Tony gikk ute alene og fikk komme inn i fosterhjem hos oss. Uten gode forsterhjem hadde vi dessverre ikke kunnet ta de inn.