Tipper du?

Vi ønsker oss flere grasrotgivere! Grasrotandelen er den inntekten som er mest stabil og forutsigbar. En stor andel med givere gir oss derfor en trygghet i det daglige arbeidet. Det er en balansegang fordele arbeidet med å forsøke å få til inntekter samtidig som man skal hjelpe dyr og er bekymret for veterrinærkostnadene.

Send sms «Grasrotandelen 993171166» til 60000 så får du en bekreftelse på at din grasrotandel går med til å støtte vårt arbeid for dyrene.

Vi skal ikke påstå at du vil vinne oftere, men at det gir god karma er vi helt sikre på. Så er det en bra følelse at de som trenger det aller mest får hjelp.

Vet du ikke hva grasrotandelen er?

7% av alt det tippes for til Norsk Tipping gis til organisasjoner. Det kalles grasrotandel. Dette gjøres uavhengig om du velger en organisasjon selv eller ikke. 7% av ditt innsats vil gå til et slikt formål uansett. Du har mulighet til å bestemme selv hvem som skal motta din grasrot. Det gjør du ved å velge en organisasjonen du vil støtte. For å gi din grasrotandel til dyrene våre så sender du en sms med teksten «Grasrotandelen 932177161» til mobilnummer 60000. Det er gratis å sende meldingen. Du vil få en tekstmelding som bekrefter at din grasrotandel nå vil gå til Trøndelag Dyrevern. Vi sier på forhånd tusen takk!

Du kan også få hjelp av tippekommisjonæren til å ordne dette. Da må du oppgi vårt organisasjonsnummer som er 932 177 161, så vil du få hjelp til dette neste gang du tipper.