Rådet for dyreetikk – 1997

«Kattens natur tilsier at det alltid vil være katter som kommer bort fra sin eier, og eventuelt forvilles. Antallet bortkomne og forvillede katter vil imidlertid kunne reduseres gjennom allmen bevisstgjøring om ansvarlig dyrehold. Rådet anbefaler at alle katter individmerkes, slik at eieren kan la seg oppspore.»

Dette skrev Rådet for dyreetikk i sin rapport «Bortkomne og forvillede katter». Rapporten ble avgitt i 1997. Det er 27 år siden! Du kan lese rapporten her.

Vi er langt på overtid når det gjelder å få lovfestet lovpålagt ID-merking i av katter. Avstemmingen er på stortinget på tirsdag. Vi håper på en votering til fordel for kattene!

Denne frøkna ble funnet av Innherred Renovasjon i Stjørdal kommune for noen år siden. Hun ble tatt rett til AniCura Dyresykehus Stjørdal og livreddende behandling ble gitt. Hun responderte bra på behandlingen. Hun var så skitten at hun ble barbert og vasket opp i flere omganger da skitten hadde grodd fast i huden. Rekonvalensen så ut til å gå bra, men dessverre etter to uker tålte kroppen ikke mer og hund døde i løpet av kort tid. Hjelpen kom altså for seint i dette tilfellet også. Hun var en svært kos katt. Ingen eier meldte seg, men vi er sikre på at det er noen som fortsatt savner henne. Begge ørene hadde store frostskader og deler av ørene hadde falt av.