Statens dyrehelsetilsyn

For 23 år siden: «Arbeidsgruppens tilråding overfor myndighetene er at det uten tvil bør arbeides for et mer ansvarlig kattehold i Norge for disse forhold. Vi ser det som sentralt å innføre en lovfestet plikt til at eiere skal identitetsmerke sine katter. Videre bør man gjennom holdningsskapende arbeid gjøre katteeier kjent med nøvendigheten av identitetsmerking, samt å sørge for formeringskontroll.»

Sitat fra Statens dyrehelsetilsyn sin rapport på anmodning fra Landbruksdepartementet i 1998. Avgitt i 2001. Rapporten heter «Eierløse/forvillede katter – problebeskrivelse og forslag til løsninger».

Tirsdag 9. januar skal Stortinget stemme over forslaget om lovpålagt ID-merking av katter. Vi har ingen tid å miste og ikke flere katter å miste. Vi håper det denne gangen er kattenes tur og at deres status kan heves.

En av fem kattunger som fikk hjelp. Flere hunnkatter med hvert sitt kull bodde ute under en veranda. Alle var sosiale og fine. Behovet for informasjon og opplysning er veldig stort