Testamentariske gaver og arv

Ønsker du å tilgodese dyrene i ditt testamente?

Alle voksne personer bør vurdere å sette opp et testamente i god tid før pensjonsalder og testamentariske gaver er også en viktig del av vår inntekt for å hjelpe dyr i nød.

En testamentarisk gave til Trøndelag Dyrevern er en gave til fremtidige dyr i nød. Du etterlater deg en investering i livene til dem som kommer inn til oss med behov for hjelp eller medisinsk behandling.

Din arv gjør det mulig for Trøndelag Dyrevern å hjelpe flere!

Vi hjelper dyr i hele Trøndelag, også i nærområdene rundt Trøndelag. Våre frivillige er til stede for dyr som trenger omsorg, medisinsk behandling og hjelp. Noen av våre formål er:

  • Å drive operativt arbeid for hjemløse dyr, og dyr i en vanskeligstilt situasjon, ved å ta de inn, rehabilitere og finne et hjem.
  • Å drive opplysningsarbeid for å øke den generelle kunnskapen om dyr, samt holdningsskapende arbeid.
  • Å være en aktiv deltaker i debatten om dyrevelferd.
  • Å være en samarbeidspartner til offentlige etater ved å bidra i saker som omhandler dyr.

En testamentarisk gave gir oss mulighet for å hjelpe enda flere i fremtiden. Vi følger av prinsipp alltid den som testamenterer sitt ønske, og velger du å gi til Trøndelag Dyrevern kan du være trygg på at ditt bidrag blir tatt godt imot og brukt på en fornuftig måte. Din arv kan bidra til at dyrene vi hjelper får et bedre liv!

Hvordan opprette og skrive testament?

Et testament sikrer at verdiene dine blir fordelt slik du ønsker etter at du har gått bort. Dersom du skriver testamente, kan du selv, med noen få unntak, bestemme hvem som skal arve deg. Det er kun gjennom å opprette testament at du kan bestemme dette. 

Det er langt enklere å opprette et testament enn du kanskje hadde trodd. Det er ganske enkelt å skrive et testament hvis du vet hvordan det skal gjøres. Men det er noen forhold du må huske på for at testamentet skal være gyldig. Dette er blant annet følgende:

  • Testamentet må være skriftlig
  • Det må fremgå av testamentet at det er et testament, og det bør dateres
  • Testamentet må signeres sammen med to vitner
  • Vitnene må være til stede samtidig som du signerer testamentet ditt, og de må være myndige og ubeslektet med deg eller noen som er tilgodesett i testamentet
  • Testamentet må respektere livsarvingers pliktdelsarv og ektefellens minstearv

Dersom du ønsker å tilgodese vår forening, husk å benytte vårt organisasjonsnummer 932 177 161, slik at det ikke er noen tvil om hvilken forening du ønsker at din gave skal tilfalle.

Vi og dyrene takker for støtten!

ELMAN kom inn til oss fra kulden i 2023