KANIN

ADOPTERE KANIN FRA OSS:
For å adoptere kanin fra oss, så kreves det at ny eier kjenner til og har lest «Den store kaninboka» enten i bokform eller på nettsiden og har satt seg nøye inn i artens behov. Vi krever også at ny eier er over 20år.

Det kreves at kaninene har et stort område som de kan oppholde seg på, gjerne inne og ute. Plassen skal være stor nok og godt nok tilpasset til at kaninene kan utøve naturlig atferd. De skal alltid ha tilgang på høy og en næringsrik pellets. Kaniner adoptert fra TDV skal bo med minimum en annen kanin. De er sosiale dyr som ikke bør bo alene uten en artsvenn.

Ny eier må ha kunnskap om:

  • kaninens fysiologi og naturlige atferd
  • krav til levemiljø
  • behov for sosial kontakt
  • fôr og vann
  • forebyggende helsestell
  • tegn på sykdom og skade
  • hvordan vurdere om kaninen viser tegn til trivsel eller mistrivsel

– Den store kaninboken kan kjøpes hos de aller fleste bokhandlere, og på nett.
 Besøk gjerne nettsiden til Den store kaninbboken, for gratis lesing: kaninboka.no/
 Les Mattilsynets veileder om hold av kanin her.

Ønsker du å adoptere kanin fra oss? Se dyr til adopsjon her og fyll ut vårt skjema for adopsjon her.