Hold av ilder

Ilderen er et fascinerende dyr, og beholder sin lekne oppførsel hele livet. Selv om det å ha en ilder kan ligne litt på hunde- eller kattehold, har ilderen også sine særtrekk. Ilderen er for eksempel ikke like lett å trene som en hund, og den har et annerledes kropps- og lydspråk. 

Hva du bør tenke over før du skaffer deg ilder

Ilderen er et krevende kjæledyr, og den trenger god plass og mye aktivisering for å ha det bra.

Ilderen skal ikke holdes i bur annet enn i korte perioder, og siden den trenger stor plass å boltre seg på, bør den få tilgang til hele eller deler av boligen.

Håndtering og aktivisering av ilderen

Ildere flest trives i selskap med en eller flere andre ildere. Du bør derfor vurdere å holde flere individer sammen. Hvis du holder hann og hunn sammen, er det nødvendig å kastrere ett av dyrene for å unngå uønsket formering. 

Det er store individuelle forskjeller mellom ildere. Noen er rolige og trives best for seg selv, mens andre er krevende og ønsker masse kontakt med deg. Noen krever mye trening, mens andre er lettlærte. Positiv håndtering og aktivisering helt fra ildervalpen er liten legger grunnlaget for en sosial og lærenem ilder. 

Allergi

Årlig omplasseres og avlives ildere fordi eier eller familiemedlemmer er allergiske. Dette kunne vært unngått ved en allergitest før man anskaffer dyret. Et godt råd er å besøke noen med ilder eller låne en ilder noen dager før du skaffer deg ilder selv. Det finnes også hjelpemidler for den som har blitt allergisk mot ilder. Kontakt lege og/eller veterinær angående dette. 

Levealder

lldere kan bli opptil 15 år gamle, men som kjæledyr blir de vanligvis mellom 4 og 10 år. Dette må du også ta med i vurderingen før du skaffer deg ilder. 

Ilderens atferd og biologi

Ilderen tilhører mårfamilen og er i nær slekt med mink, mår, oter og røyskatt.

En voksen ilder er normalt mellom 25-50 cm, pluss en hale på 10-20 cm. Vekten er 450-3500 gram, og hannene er større enn hunnene.

Ilderen lever naturlig i skogen, i krattskog og lyng, og bor ofte i jordhuler. Ilderen tilbringer vinteren i et lunt hi, hvor den tærer på overskuddsnæringen den har skaffet seg i løpet av sensommeren og høsten.

Ilderen er et nattaktivt rovdyr, og den liker å jakte i skumringen og om natten. På menyen står alle slags smågnagere, fugleunger og fugleegg, frosk og snegler. Den spiser også fisk, for det meste åtsler etter fisk som er skylt på land. 

Tamilderen

Tamilderen har bevart mange typiske atferdstrekk fra sine ville slektninger. Ofte sover de hele dagen, for så å kvikne til utover kvelden. De kan også være meget aktive i de første morgentimene. Under lufteturer viser en ilder klart at den verken liker å krysse åpne plasser eller gå tur i sollys, noe som skyldes at den i vill tilstand oppholder seg i skogen og jakter i mørket.

Om vinteren er tamilderen roligere enn resten av året, og den legger ofte på seg opp mot 30% i forhold til normal vekt om våren og sommeren. 

Ilderen i ferien

Du er ansvarlig for at ilderen din får forsvarlig stell, også når du er bortreist. Før du anskaffer deg ilder, bør du derfor snakke med venner og familie om hjelp til å passe den i feriene.

Du må informere den som skal passe dyret om rutiner for foring, renhold og lufteperioder. Du bør også informere om hvilken veterinær du bruker. 

Ilderen på biltur

Dersom du vil ta med ilderen din til feriestedet, bør du frakte den i et transportbur eller holde den i bånd for å hindre at den rømmer. Skal du kjøre bil, bør ilderen sitte i et transportbur med god tilgang på mat og vann. Ilderen kan ikke svette og blir derfor lett overopphetet. En god regel er å ta mange luftepauser, unngå direkte sollys og passe på at temperaturen ikke blir for høy. 

Ilderen på utenlandsreise

Vær oppmerksom på at det er strenge regler for utenlandsreiser med kjæledyr. Hvis du planlegger å ta med deg ilderen din på ferie til utlandet, må du sette deg inn i hvilke regler som gjelder i god tid før avreise. Sjekk hvilke regler som gjelder for akkurat din reise i vår veiviser for reise med kjæledyr.

Hvor kan du få kjøpt ilder?

lldervalper kan kjøpes hos oppdrettere og i enkelte dyrebutikker.

Oppdrettere kan du for eksempel finne via annonser i lokalavisa eller på nettet. Dersom du ikke har hatt ilder tidligere, kan det være lurt å velge et omplasseringsdyr. Det kan være mange fordeler ved å overta et voksent dyr, ofte slipper du for eksempel valpebiting og dotrening. 

Det er lurt å kjøpe et dyr med kjent avstamning, slik at du kan kontrollere at dyret ikke er resultat av innavl. lnnavlede dyr har større risiko for arvelige sykdommer. Besøk gjerne en opp­dretter flere ganger før du kjøper ildervalp. En dyktig oppdretter avler på friske dyr og sørger for at valpene er godt sosialisert når de leverer dem fra seg Oppdretteren kan også gi deg informasjon om ilderhold.

lldervalper bør ikke tas fra moren før tidligst ved 8 ukers alder. Frem til denne alderen trenger de å være sammen med mor og søsken for å utvikle seg normalt. 

Krav til miljø og nødvendig utstyr

Se hva du bør gjøre med soveplass, transport og bruk av dokasse.

Soveplasser 

Ildere bruker mye av tiden på å sove. De liker best å sove sammenrullet som en liten ball med hodet under halen, ofte foretrekker de også å ha noe rundt og over seg. Mange ildere trives derfor veldig godt i spesiallagede hengekøyer. Håndklær, rene filler eller gamle t-skjorter i en kasse er også en fin soveplass.

Dokasse 

Ilderen din må lære å bli stueren på samme måte som en hundevalp. En dokasse med høye kanter på sidene og lav inngang er det beste. Det finnes mange egnede typer strø, beregnet på ilder eller katt. Dokassen må rengjøres ofte for at ilderen skal ønske å bruke den og for å unngå lukt. Den bør ikke plasseres i nærheten av matskålen. Hvis ilderen har mye plass til rådighet, kan det være lurt å ha flere dokasser i huset. 

Når du skal lære ilderen å bruke dokassen, må du være oppmerksom og tålmodig. Når ilderen må på do, løfter den halen opp i været og rygger inntil noe. Da kan du løfte den opp og plassere den i dokassen. Hvis du gjentar dette hver gang ilderen viser tegn til å gå på do, og belønner ilderen med en 
godbit etterpå, vil den etter hvert forstå at den skal bruke dokassen. 

Transportbur 

Et transportbur er nyttig når ilderen skal fraktes, for eksempel til veterinær. Transportburet bør ikke være for stort, for det øker risikoen for skader. Hvis ilderen aksepterer buret som soveplass, vil den også lettere la seg transportere senere. Innred buret slik at det blir godt å ligge i under transport. Gi dyret tilgang på mat og vann og gjerne en liten reisedo. Hengekøye er fint å ha i buret, da dette demper ytre bevegelser under transporten. Spenn fast buret dersom du skal frakte det i bil, du kan bruke sikkerhetsselen. 

Aktivisering av ilder

Ildere er aktive og foretaksomme dyr som trenger mye samvær med eieren eller andre ildere for å trives.

De kan også gå fint sammen med katter og hunder, men dette avhenger av rase og individ. Du bør aldri la ilderen være alene sammen med en hund eller katt før du er sikker på at de kjenner hver­andre og ikke vil skade hverandre. Ilderen betrakter smågangere, marsvin og kaniner som byttedyr den kan spise, så den må ikke holdes sammen med slike dyr. 

Ilderen på tur

Ilderen som vi holder som kjæledyr, kan ikke slippes ut på samme måte som en katt. Den vil vanligvis ikke finne veien hjem selv eller klare seg alene utendørs. Ilderen bør holdes inne i boligen hvor den gis tilgang til flere rom og daglig samvær med mennesker. En uten­dørs, rømningssikker innhegning kan være et fint luftested for et par eller en gruppe ildere. Mange ildere liker godt å gå tur. Da trenger du en ildersele (H-sele) og et bånd. Ilderen ser dårlig og vimser ofte når den går, så du må passe godt på under lufteturen. Skog- og parkområder er fine turterreng. 

Ilderen er aktiv om natten

Ilderen er ofte aktiv om natten, noe som kan være plagsomt for oss mennesker. Det beste for ilderen er at du legger forholdene til rette slik at den kan leke og utfolde seg på ett eller flere trygge rom om natten. Hvis du ikke har mulighet til å gi ilderen tilgang på egne, trygge rom, kan et stort og velutrustet bur brukes. Ilderen må ikke holdes i bur eller isolert på et rom døgnet rundt, bare når det er nødvendig å ha den på et sikkert sted fordi du ikke kan se etter den. 

Lek er bra for ilderen

Lek trener opp ilderens motorikk og ivaretar dyrets behov for aktivitet og adspredelse. I tillegg er lek en sosial aktivitet som skaper vennskapsbånd mellom ilderen din og deg. Spesielle ilderleker fås kjøpt i dyrebutikker, men ildere setter like stor pris på garnnøster, doruller, trådsneller eller tøybiter som knyt­tes fast i en snor. Lekene må ikke være for små eller ha løse deler som ilderen kan spise. 

Håndtering og trening av ilder

lldere er ikke spesielt kosete, på dette områ­det kan de ikke sammenliknes med hund eller katt.

En ilder vil likevel gjenkjenne deg og opp­søke deg for lek og moro, og kanskje kommer den for å sove hos deg når den er trøtt. 

lldervalper bør håndteres mye og på en positiv måte. Dette legger grunnlaget for en håndterbar, kjælen og omgjengelig voksen ilder som ikke biter. Det gjør også den videre sosialiseringen mye enklere. Vær oppmerk­som på ilderens mangfoldige kroppsspråk, slik at du lærer din ilder å kjenne og kan respektere dyrets grenser. 

lldere er ikke lydige av natur, og man kan ikke forvente at de skal kunne dresseres på samme måte som for eksempel hunder. Likevel kan ilderen lære å forstå noen ord og utføre enkle triks mot belønning. Det viktigste ved trening av ilder er å være tålmodig og konsekvent og gjenta en øvelse mange ganger. Hvis du for eksempel vil lære ilderen at det ikke er lov å gå på bordet, må du fjerne den rolig fra bordet mens du tydelig sier «nei» hver gang den gjør dette. Ilderen kan virke sta og likegyldig, men ikke gi deg selv om det kan ta måneder før du får resultat av treningen. 

Hvis du skremmer ilderen eller påføre den smerte, virker dette ofte mot sin hensikt og dyret mister tilliten til deg. En bedre metode er å fokusere på å belønne ilderen med godbiter når den gjør det du ønsker

Sikring av farer i huset

Ildere er veldig nysgjerrige og vil utforske alt. I et hus finnes mange farer for en ilder på oppdagelsesferd. 

Den kan for eksempel komme seg opp i klosettskålen og ikke komme seg ut igjen ved egen hjelp, gjemme seg i peisen eller under badekaret.

lldere er lite følsomme for varme, og det gjør at de lett kan brenne seg på komfyren, strykejernet og stearinlys. De kan slikke på kniver som ligger fremme, sovne i tørketrommel eller vaske­maskin, inni skap eller kommodeskuffer som blir lukket, eller klemmes i dører. De kan spise mye som er farlig for dem; såpe, mat de ikke tåler eller svelge små plast- og gummibi­ter.

lldere er også utsatt for fall­skader. De har dårlig dybdesyn og har liten eller ingen forståelse for høyder. De er gode til å klatre og kommer seg derfor lett opp i høyden. 

Som ildereier må du være oppmerksom og forebygge farlige situasjoner så godt du kan. 

Fôring av ilder

Ildere er rovdyr som er tilpasset å spise kjøtt. Som basisfor bør ilderen få et godt sam­mensatt tørrfor som er beregnet på arten.

Fortyper beregnet på kattunger kan også brukes.

Som tilleggsfor kan ilderen få rått eller kokt kjøtt og fisk, og rå eggeplommer. Ilderen bør ikke få melk eller melkeprodukter, sjokolade, andre søtsaker eller salt mat. Den bør heller ikke spise brød, da fiberrik mat kan gi fordøyelsesproblemer. 

Ilderen fordøyer maten raskt og spiser derfor ofte. En frisk ilder vil selv styre inntaket av mat og bør derfor ha fri tilgang på tørrfor. Ilderen skal alltid ha tilgang til friskt vann. 

Stell av ilder

Ildere er vanligvis flinke til å stelle pelsen sin selv, men i røyteperioden anbefales det å børste den for å fjerne løse hår som kan danne hårballer i tarmsystemet.

Børstingen kan også bli en verdifull kosestund for deg og ilderen din. Kattebørster fungerer fint.

Bading

Det er ikke nødvendig å bade ilderen regelmessig. Noen ildere liker å bade og stortrives med dette, andre kan ikke fordra vann. Hvis det er nødvendig å bade ilderen, bør du bruke rent vann uten såpe. Overdreven bruk av såpe og sjampo kan fjerne de naturlige oljene i pelsen og tørke den ut.

Klør

I fangenskap slites ofte klørne for dårlig, og ilderen trenger derfor hjelp med klostellet. Klørne skal ikke rekke ned til gulvet når ilderen står på alle fire. Skaff deg en god klosaks og klipp litt utenfor den rosa nerven inni kloen. Et triks er å ha litt kattemalt, vitaminpasta eller liknende på magen til ilderen mens du klipper. Ilderen vil da være opptatt med å slikke i seg dette mens du klipper klørne. 

Tenner

Ilderens tenner skal være rene og hele, uten misfarget belegg eller tannstein. I tillegg til at du sjekker tennene regelmessig, bør veterinæren sjekke dem årlig. 

Helsesjekk, vaksiner og ID-merking

Det anbefales at ilderen tas med til veteri­næren en gang i året for å få en helsesjekk og nødvendige vaksiner. Det er også lurt å ID-merke ilderen med microchip, slik at du som eier kan spores opp dersom den stikker av. 

Helse og sykdom hos ilder

En sunn ilder har god appetitt. er aktiv når den selv ønsker det og steller seg selv ofte.

Bakenden på ilderen skal være ren og uten tegn til sårhet eller diare. Hud og pels skal være glatt og blank, uten sår, tegn til utøy eller hårløse flekker. Ørene skal være rene. Øynene skal være klare og blanke, men uten å renne. Snuten skal være myk og litt fuktig, uten utflod i neseborene eller skorpe på overflaten. Tennene skal være hele og tannkjøttet skal være blekrosa og fritt 
for betennelser.

Bruk litt tid hver dag på å studere ilderen og se etter tegn på unormal oppførsel, ubehag eller sykdom. En ilder som har smerter, kan for eksempel trekke seg tilbake for å være i fred, eller den kan bli uvanlig kontaktsøkende. 

Hvis ilderen viser noen av symptomene som er listet opp under, bør du kontakte veteri­nær. Ofte er det ikke noen alvorlig i veien, men dersom ilderen undersøkes tidlig vil den ha større sjanse for å bli helt frisk igjen.

Symptomer du bør se etter hos ilderen:

 • gjemmer seg, leker ikke
 • sover mer enn vanlig
 • manglende appetitt
 • unormal tørste
 • slapphet
 • plutselig vekttap
 • gjentatt oppkast og/eller brekninger
 • diare eller forstoppelse
 • tisser ofte eller med vanskelighet
 • grønnlig/gul utflod fra skjeden hos tisper
 • utskilling av slim fra nesen og øynene
 • opphoping av brun ørevoks
 • vedvarende hosting eller nysing
 • unormal pusting eller pesing
 • uvanlig aggresjon, særlig ved berøring
 • ustø eller rar gange 
 • klør seg mer enn vanlig
 • pelstap, hårløse flekker eller skorper i huden
 • plutselig eller uvanlig sterk dårlig ånde

Her finner du en oversikt over symptomer på de vanligste sykdommene hos ilder, og noen råd om hva du bør gjøre.

Forlenget brunst

Hunnildere som kommer i brunst vil forbli i denne tilstanden hvis de ikke blir paret. Denne forlengede brusten kan være skadelig 
for dyrets helse og krever veterinærbehandling. Dersom du har en hunnilder som ikke skal brukes i avl, og som ikke holdes sammen med en kastrert hann ilder, bør du ta ilderen med til veterinæren for forebyggende behandling mot brunst. 

Øremidd

Dette er en parasitt som lever i øre­gangen hos blant annet ildere, hunder og katter. Øremidd er svært smittsomt. Symptomer på øremidd er at ilderen får økt produksjon av mørk ørevoks og viser tegn til irritasjon i ørene, for eksempel ved å riste på hodet og klø seg. Øremidd må behandles av veterinær. 

Svulster

lldere er utsatt for å få svulster, bant annet i binyrene og bukspyttkjertelen. Dette kan gi alvor­lig sykdom når det utvikler seg over tid. Derfor er det viktig å være oppmerksom på sykdomstegn og kontakte veterinær tidlig hvis man mistenker at noe er galt. 

Forstoppelse

Hvis ilderen ikke har hatt avføring i løpet av et døgn, kan dette være tegn på forstoppelse. Forstoppelse kan skyldes at ilderen har svelget noe som har satt seg fast i tarmen. I mange tilfeller må dette opereres ut. Hvis du mis­tenker at ilderen har forstoppelse, bør du straks kontakte veterinær. 

Diare

Hvis ilderen har mye og løs avføring, kan dette skyldes at den har fått i seg for mye uvant mat på en gang. Hvis ilderen ikke blir bedre i løpet av en dag, bør du kontakte veterinær. Dersom en ildervalp får diare, bør du ringe veterinæren med en gang for å få råd. Ildere med diare er utsatt for dehydrering, så det er viktig å sørge for at de får i seg masse drikke.