Fosterhjem

Vår organisasjon dekker hele Trøndelag. Vi tar inn dyr etter hvor mange fosterhjem vi har til disposisjon. Vi har til enhver tid venteliste på inntak.
Det er ekstra stor pågang sommerhalvåret, så vi har alltid behov for flere fosterhjem.

HVA ER ET FOSTERHJEM?
Å være fosterhjem hos oss innebærer at du, i en begrenset periode, passer på en/flere av kattene vi tar inn til den/de er klar for adopsjon. Varigheten på opphold i fosterhjem varierer fra katt til katt, dette avtaler vi med hvert enkelt fosterhjem. Aldersgrensen for å bli fosterhjem er 20 år.

Vi har tett dialog med deg som fosterhjem, gir veiledning og råd der det trengs og jobber for at både du og katten skal trives sammen. Vi er også behjelpelige ved ferieavvikling.

Du bestemmer selv hvor mange katter du vil ta imot. Noen fosterhjem har en katt om gangen, mens andre tar imot så mange som de har mulighet til. Vi vil komme med råd og anbefalinger om hvilke katter som passer hvert enkelt fosterhjem basert på familiesituasjon, bosted, plass, uteareal, andre kjæledyr osv.

HVOR LENGE HAR MAN DYRET I FOSTERHJEM?
Som fosterhjem har du som oftest katten fra den blir tatt inn til den blir adoptert bort. Noen ganger er vi imidlertid nødt til å flytte litt rundt på kattene vi har i fosterhjem for å få alt til å gå opp med tanke på inntak av nye katter, ferieavvikling, trivsel og lignende. Dersom du har katt fra før, må denne være vaksinert og kastrert.

KOSTER DET NOE Å VÆRE FOSTERHJEM?
Vi står for kostnadene for kattefôr, kattesand og utstyret du trenger til katten. Vi betaler alle veterinærkostnader og medisiner. Hvis du har mulighet til å bidra med fôr, pellets/sand er vi svært takknemlige for det, men dette er ingen betingelse for å være fosterhjem.

Du må ha bil, eller tilgang på bil for å være fosterhjem. Vi er også avhengig av svært god kommunikasjon med fosterhjemmet og at du besvarer våre henvendelser raskt. Vi har en egen gruppe på Facebook for fosterhjemmene, som du vil få tilgang til. Her utveksles erfaring, man kan stille spørsmål og legge ut bilder og historier. Det er ikke tillatt å legge ut bilder av TDV sine dyr på private sosiale medier.

HVEM KAN BLI FOSTERHJEM?
Alle som har hjerterom og husrom til å ta inn et hjemløst og nødstilt dyr kan bli fosterhjem. Type bolig er uvesentlig så lenge det er tillatt med dyr. Dyrene er forskjellige og har ulike behov, så vi trenger alle slags hjem. Vi må samtidig få presisere at det er viktig at du har tid og tålmodighet til å ta deg av dyret. Mange av dem har gått ute lenge eller har aldri hatt noen særlig menneskelig kontakt, de trenger derfor sosialisering for å bli trygge på mennesker.

Ønsker du å bidra? Fyll ut frivilligskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt så snart vi har mulighet.

[wpforms id=»358″]