Årsmøte 2024

Dagsorden for årsmøte 27.01.2024

1. Saksliste

  1. Konstituering

1.1.1 Åpning

1.1.2 Godkjenning av innkalling

1.1.3 Godkjenning av dagsorden/saksliste

1.1.4 Valg av møteleder

1.1.5 Valg av møtesekretær

1.1.6 Valg av to protokollunderskrivere

2. VALG

2.1 Valg av styreleder
2.2 Valg av styremedlemmer
2.3 Valg av valgkomité 

SAKSPAPIRER FOR ÅRSMØTET  2024

Sak 1.2 Årsmelding

Styrets forslag til vedtak:

Den forelagte årsmeldingen godkjennes som Trøndelag Dyrevern sin årsmelding for 2023

Sak 1.3 Regnskap

Styrets forslag til vedtak:

Det fremlagte regnskap godkjennes som Trøndelag Dyrevern sitt regnskap for 2023

Sak 1.4 Saker fremmet av Trøndelag Dyrevern sitt styre
Tre forslag til vedtektsendringer fra styret. 

Sak 1.5 Saker fremmet av Trøndelag Dyrevern sine medlemmer
Ingen saker er meldt inn fra medlemmer. 

Sak 1.6 Budsjett 2024

Styrets forslag til vedtak:

Det fremlagte budsjettforslag godkjennes som Trøndelag Dyrevern sitt budsjett for 2024

Sak 1.7 Handlingsplan 2024-2025

Styrets forslag til vedtak:

Den fremlagte handlingsplanen godkjennes som Trøndelag Dyrevern sin handlingsplan for 2024-2025

VEDLEGG:

1.2       Årsmelding 2023

1.3       Regnskap 2023

1.5       Styrets forslag til vedtektsendringer

1.6       Budsjett 2024

1.7       Handlingsplan 2024-2025

2.         Valgkomiteens innstilling for 2024-2025

2.4       Styrets innstilling til ny valgkomite for 2024-2025