Spleis for Dyrenes Hus

Dyrenes Hus – Trøndelag Dyrevern kan nå bli en realitet! Kan du hjelpe oss? Vi har nå fått muligheten til å flytte inn i egnede lokaler! Vi kan dessverre ikke inngå denne avtalen før vi har nok midler til dette formålet.

Alle bidrag i denne Spleisen går til Dyrenes Hus – Trøndelag Dyrevern.

  • Du kan bidra ved å gi i selve spleisen https://spleis.no/368941
  • Vipps #834610 (og velge Dyrenes Hus)
  • Til kontonummer 4214.19.61475

Vi har drevet Trøndelag Dyrevern i bare seks måneder, men allerede har vi nå en mulighet til å få til et «Dyrenes Hus». Frem til nå har vi drevet organisasjonen fra våre private hjem. Alt utstyr har vært hjemme hos styremedlemmer og frivillige. Vi har vært helt avhengige av at frivillige har åpnet sine hjem som fosterhjem for de hjemløse dyrene vi tar inn. Det største behovet er for et sted å mellomlande dyrene, oppbevare nødvendig utstyr og drive selve organisasjonen. Dyrenes Hus vil være et samlingssted for dyrevenner og ikke minst et sted for å invitere til temakvelder, holde åpen kattecafe, invitere politikere og gjester til ulike foredrag. Det vil også bli et sted der du kan få møte dyrene våre.

Vi samler inn til driftsmidler. Vi trenger midler for tilpassing og driften til det som vil hete Dyrenes Hus -Trøndelag Dyrevern. Vi ser for oss at vi har behov for 150.000 kr den første tiden. Dyrenes hus vil være et møtepunkt for organisasjonens frivillige og publikum, samt et aktivt hjelpesenter for dyrene vi hjelper.

Det koster mye å drifte et senter for å gi dyrene en ny mulighet. Vi håper du vil hjelpe oss med et bidrag. Alt hjelper på! Nå er det kun økonomien som begrenser hvor mange som kan få hjelp av oss. Vi arbeider hele tiden for å få best mulig innkjøpsavtaler når det gjelder alle varer og tjenester vi trenger.

Hjelp oss å hjelpe flere! https://spleis.no/368941