Fiskehelserapporten

I dag ble Fiskehelserapporten overlevert fra Veterinærinstituttet til Mattilsynet. Den avdekker blant annet antallet døde fisk, og grunnene er prosentvis fordelt på settefiskfasen og sjøfasen. Over 106 millioner fisk døde. Over 20% av den døde fisken er begrunnet med «ukjent årsak». Det er over 20 millioner fisk som dør uten at man vet hvorfor! Les innledningen til rapporten hos Veterinærinstituttet på denne linken. Du kan også lese rapporten i sin helhet på deres sider.

Foto: Bildet er hentet fra Veterinærinstituttet sin lansering av rapporten ved overlevering til Mattilsynet.