Aktor fikk medhold

Frostating Lagmannsrett har skjerpet straffen mot Inderøy-bonden. Straffen ble to år og 10 måneder og det ble gitt tre måneders strafferabatt for tilståelse. Saken ble anket etter straffeutmålingen i november som opprinnelig var to år og syv måneder.

Artikkel fra Trønder-avisa 06.02.2024.