Lidelsene fortsetter

I går gikk Stortinget til votering om forslaget om lovpålagt ID-merking av katter. Det ble 81 stemmer mot og 19 for forslaget.

MOT: Arbeiderpartiet – Senterpartiet – Høyre og Fremskrittspartiet.
FOR: Sosialistisk Venstreparti – Venstre – Rødt – Miljøpartiet De Grønne og Pasientfokus.