Velkommen til årsmøte!

Årsmøtet for Trøndelag Dyrevern avholdes lørdag 27. januar kl 18:00. Sted bestemmes senere.

Saker til årsmøte må være sendt styret senest 14. januar. Sakspapirer sendes på e-post senest 20. januar og deles også ut ved oppmøte.

Vi ønsker at alle som skal delta melder fra om det for beregning av plass. Spørsmål rettes til post@trondelagdyrevern.no eller mobil 929 61 756.

Velkommen!

Styret i Trøndelag Dyrevern

Yara og Daisy er klar til TDV sitt første årsmøte!