Vi trenger fosterhjem!

Vi har ikke et hjelpesenter og har derfor alltid behov for å ha gode fosterhjem tilgjengelig. Hvor mange dyr vi kan ta inn, avhenger av antallet fosterhjem vi har tilgjengelig til en hver tid. Vil du hjelpe oss å hjelpe flere? På bildene er Finn og Flemming som kom inn til oss etter å ha gått ute over lengre tid. De er nå trygt plasser i fosterhjem hos oss.

Vi trenger fosterhjem til alle slags katter. Varigheten på hvor lenge man er fosterhjem til et dyr vil variere og dette er noe fosterhjemmet selv bestemmer, men vi ønsker gjerne at de kan bli på en plass frem til de blir adoptert. Vi har også behov for fosterhjem som kan ta i mot dyr på kort varsel og i kortere perioder.

Fosterhjemmene våre er frivillige og vi dekker alt av utstyr, fôr, eventuelle medisiner og veterinærbesøk. Det du som fosterhjem bidrar med er å gi dyret en plass i familien, din tid, kjærlighet, lek, sosialisering og daglig stell. Dyrene vi hjelper har ulike behov og vi vil derfor alltid ha behov for ulike typer fosterhjem.

Det vi krever av fosterhjemmene er at man har tid og kjærlighet til gode, samt at man er over 20 år og disponerer bil.

Kunne du tenke deg å åpne hjemme ditt til noen som virkelig trenger det? Les mer om det å være fosterhjem hos oss og fyll ut vårt frivilligskjema så tar vi kontakt.