Vår historie

Trøndelag Dyrevern ble stiftet i 2023 og består så langt av et styre, som alle har bakgrunn fra styrearbeid i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT) over svært mange år.
Vi har også mange frivillige som har vært i tillitsverv tidligere som også er med videre. Vi som har valgt å starte Trøndelag Dyrevern har gjort det som følge av utviklingen som har vært i DNNT det siste året.

Vi som ble valgt inn i styret i DNNT i mars 2023, ble enstemmig valgt uten benkeforslag. Ingen stemte blankt. Det var tre valgobservatører til stede i mars på grunn av konflikter som oppstod i fjor (da noen andre satt i styret). Vi stilte til valg i 2023 for å forsøke å rydde opp noe av det som hadde skjedd året før. På bakgrunn av et ekstremt utfordrende samarbeidsklima og en ikke-eksisterende vilje eller evne fra sentralleddet i Dyrebeskyttelsen Norge (DN) for å bidra til å ordne opp, så valgte hele styret og valgkomiteen å trekke seg 30. august 2023. Alle dyrene ble sikret først. Vi har ikke kommentert utad noe mer utover dette.

Når styret og valgkomiteen trakk seg så mottok tre personer en melding om eksklusjonsvarsel fra styreverv og koordinatorroller to uker senere. Dette til tross for at sentralstyrets leder, daglig leder og lokalavdelingsansvarlig i DN sitter i møte på Teams med frivillige den 7. september og sier at ingen vil bli ekskludert. Varselet er datert neste dag. Vi bestemte oss da at vi må få fokus på arbeidet for dyr igjen og valgte derfor å opprette Trøndelag Dyrevern. Vi ønsker ikke å være medlemmer i DN eller frivillige for DNNT lengre. Vi kjenner ikke igjen organisasjonen vi var så glad i. Vi ønsker som sagt ikke å fortsette på bakgrunn av utviklingen i avdelingen.

Vi som går videre startet helt tilbake til 2012 i DNNT. Vi har fremarbeidet tomten, vi har fått frivillighetsprisen, vært i møter med politikere i tre kommuner for å fremarbeide dyrevelferdsplaner, vi startet kastreringskampanjen Black Friday og vi har lagt ned usannsynlig mange timer på dugnad på hjelpesenteret. Det ble gjort samtidig med at vi drev en stadig større organisasjon. I 2021 brukte vi hele 77 personer (pluss familier) for å få alt til å gå rundt. Det var utrolig gøy! Vi oppnådde så mye og hadde det så fint sammen! Det var utrolig masse latter, dugnadstimer og et samhold som gjorde at vi alle ytet litt ekstra.

Hjelpesenteret og dyrene blir igjen i DNNT. Lagrene er fulle, dyrene ble sikret da før vi trakk oss, bankkontoen viser nesten en million. Alle rutiner for å drifte en organisasjon er på plass. Vi som nå trekker oss har opprettet hvert eneste dokument, hver avtale, hver kontrakt osv osv. Vi forlater alt dette og starter helt på nytt.

Vi som har startet Trøndelag Dyrevern er:

 • Tone I Lundsaunet: Fosterhjem fra 2012, styremedlem 2013-2023, styreleder 2017-2022 og 2023, Frivillighetsprisen,
  Black Friday, vaktgruppe, innfanging, inntak, adopsjoner, lokalpolitisk påvirkning for dyrevelferdsplaner, presentasjon utad, skrevet mange kronikker og debattinnlegg i aviser over hele landet,
 • Maiken Tetlie: Fosterhjem fra 2015, valgkomite 2016/2017 og 2021/2022, styremedlem og nestleder 2017-2021, Frivillighetsprisen, Black Friday, vaktgruppe, sosiale medier, inntak, innfanginger, adopsjoner.
 • Silje Følstad: Fosterhjem fra 2015, valgkomite 2018, varamedlem 2019, kasserer 2019-2023, dyresteller 2020, Frivillighetsprisen, Black Friday.
 • Jenny Jonsson: Fosterhjem fra 2017, valgkomite 2017/2018, varamedlem 2018-2021, valgkomite 2022/2023, varamedlem 2023,
  Frivillighetsprisen, Black Friday, ansvarlig for sosiale medier, adopsjonsansvarlig, vaktgruppe, dyresteller 2021 og 2023,
  innfanging, kjøring til veterinær, inntak, helseansvar.
 • Camilla Engum Nilsen: Fosterhjem fra 2018, valgkomite 2018/2029, varamedlem 2018, Frivillighetsprisen, Black Friday, ansvar for kjøring til veterinær,
  Frivillighetsprisen, Black Friday.
 • Lisbet Krogstad: Fosterhjem fra 2019, dyresteller 2020, varamedlem 2020/21, styremedlem 2021-2023, nestleder i 2023, fosterhjemsansvarlig, adopsjoner, inntak og innfanging.
 • Nina Stornes: Fosterhjem siden 2021, styremedlem 2023, hovedansvar for de aller minste uten mor, innfanging, helseansvarlig for de små og kjøring til veterinær. Gjemmer seg hver gang vi hadde media på besøk og er derfor ikke med på noen bilder her 🙂

Du kan lese hele vår facebookpost som forklarer en god del her:

Her er utdrag med noen bilder fra årene som har vært.

Første spadetak på tomta til hjelpesenteret! Tore Vikan i Steinkjer-avisa var en av flere som skrev om saken da ordfører Bjørn Arild Gram tok første spadetak. Skal ikke påstå at det har en direkte sammenheng, men vi vil antyde at godt arbeid for dyrene gir god karma. Han ble minister seks måneder etter dette og er idag forsvarsmininster.

Vi har aktivt arbeidet mot Gratis kattunger med sammenligning mot at panteflasker og plastposer er mer verdt.
Dette har har blitt et uttrykk og er gjengitt både av TV2 og av Mattilsynet.

Dette er fra Steinkjer24 høsten 2021. Journalist Silje Egenes Olsen ble veldig betatt av Charlie og døpte opp firmabilen etter henne.
Vår egen Silje har vært en fosterhjem, styremedlem og frivillig i svært mange år.

Camilla har vært med i svært mange år. Her er hun på oppdrag ifbm Black Friday. Artikkelen er fra Trønder-avisa 21. november 2018 og laget av Olav Lorentsen.

Kristoff stakkar liten, var i svært dålig forfatning når han kom inn etter en kuldeperiode. Han er et eksempel på hvor viktig det er at alle tar ansvar for sine egne katter. Vi som satt i styret og var frivillige i 2017 fant ut at vi måtte gjøre noe utover å ta imot hjemløse katter. Vi besluttet å starte en kastreringskampanje. Vi hadde en test allerede i mars 2016 og fant ut at dette var noe vi måtte gjøre regelmessig. Høsten 2017 fikk med mellom 14-16 klinikker og fikk dekning i media. Kampanjen ble nasjonal i Dyrebeskyttelsen Norge fra 2018.

Overrekkelse av Frivillighetsprisen fra Steinkjer kommune i 2018 ved ordfører Bjørn Arild Gram. Mottakere var: Monica Holøyen, Camilla Engum Nilsen, Silje Følstad, Tone I. Lundsaunet, Gøril Røsandhaug, Stine Bendiksen, Camilla Holt og Nina Elisabet Nilsen. Maiken Tetlie og Jenny Jonsson var ikke ferdig på jobb ennå da dette forgikk.

Maiken har vært aktiv for hjemløse dyr helt tilbake til 2015 da hun adopterte sin første hjemløse katt. Artikkelen var ved Runar Vollan i Bladet. Anicura Stjørdal Dyresykehus har alltid vært med på å støtte opp om arbeidet for hjemløse dyr.

Her har vi besøk fra ordfører Anne Berit Lein i forbindelse med valgkampen i sommer. Vi er helt sikre på at dette er veien å gå for å få på plass dyrevelferdsplaner i kommunene!
Veldig glade for besøket var: Tone I. Lundsaunet, Jenny Jonsson, Tove Størvold Thun og Lisbet Krogstad. Foto: Privat

Nina og Mini. Nina har holdt på med hest siden hun var liten jente.
Foto: Privat

Vi skrev «Drømmen om et hjelpsenter» i DN sitt medlemsblad Dyrenes Forsvarer som ble publisert i september 2020. Drømmen brast dessverre, men vi starter om igjen for å få fokus på arbeidet med og for dyr. Egenverdi uansett art!

Vi har nå startet Trøndelag Dyrevern for igjen å kunne arbeide for hjemløse dyr med fullt fokus på det, uten forstyrrelser. Vi håper at de som har fulgt oss i så mange år, vil fortsette å gjøre det. Det er sammen vi kan utgjøre en forskjell for dyrene og vi håper dere er med oss. Det er tross alt dyrene dette handler om!

Ønsker du å støtte oss med å bli medlem så kan du gjøre det her.