Om oss

OFFISIELT NAVN: Trøndelag Dyrevern
ORGANISASJONSNUMMER: 932 177 161

Trøndelag Dyrevern ble stiftet i 2023 og består så langt av et styre, som alle yter ulønnet innsats for organisasjonen på sin fritid. Den daglige driften blir organisert av styret og utført i samarbeid med våre frivillige, som vi er så heldige å ha. Sammen drives vi alle av et felles ønske om å være til stede for dyrene.

VÅRE FORMÅL ER:

 • Å drive operativt arbeid for hjemløse dyr, og dyr i en vanskeligstilt situasjon, ved å ta de inn, rehabilitere og finne et hjem.
 • Å drive opplysningsarbeid for å øke den generelle kunnskapen om dyr, samt holdningsskapende arbeid.
 • Å være en aktiv deltaker i debatten om dyrevelferd.
 • Å være en samarbeidspartner til offentlige etater ved å bidra i saker som omhandler dyr.

Praktiske oppgaver som vi gjør, er å besvare e-post og meldinger på Facebook, gi råd/veiledning, håndtere saker og inntak av dyr som antas å være hjemløse, gi praktisk hjelp til dyr i nød, finne midlertidige og permanente hjem, samt å bringe dyr til og fra veterinær.

Når vi tar inn et dyr, søker vi etter dyrets eventuelle eier i ulike kanaler, og dersom vi ikke lykkes i å finne eier, forsøker vi å finne et nytt hjem til dyret. Før dyret adopteres ut til et nytt hjem sørger vi for å gi dyret helsesjekk og behandling etter dyrets/artens behov. Noen av våre fanesaker er kastrering og ID-merking.

HVORDAN GÅR DET HELE RUNDT?
Trøndelag Dyrevern mottar ingen økonomisk støtte fra det offentlige. Vi får det økonomiske til å gå rundt ved hjelp av donasjoner. Dette kan være via medlemskontigent, grasrotandelen hos Norsk Tipping, adopsjonsgebyr, salgsvarer, innsamlinger og gaver- og donasjoner gjennom diverse sosiale plattformer. Våre mange frivillige er også helt avgjørende for å opprettholde driften av organisasjonen. De frivillige bidrar som transport, fosterhjem, fotografer og som promotører ute blant publikum.

STYRET OG NØKKELPERSONER

Styret blir valgt hvert år på årsmøtet og alle medlemmer vil motta en invitasjon til årsmøtet per epost eller postgang ca. 2 uker før møtet.
Møtet avholdes normalt i januar og styret oppfordrer alle medlemmer å stille opp. 

STYRET:

For året 2023/24 består styret av følgende personer: 

Styreleder:  Tone I. Lundsaunet

Nestleder: Jenny Jonsson

Styremedlemmer

 • Silje Følstad
 • Maiken Tetlie
 • Nina Stornes
 • Lisbet Krogstad
 • Ragnhild Maatla Salomonsen

Vi har plass til to styremedlemmer til.

Valgkomitéen for 2023-2024 består av: 

 • Camilla Engum Nilsen
 • Nina Elisabeth Nilsen
 • Tove Karin Nilsen

Ønsker du å komme i kontakt med styret? Send en epost til en post@trondelagdyrevern.no.